Satmatic tuntee vastuunsa elinympäristöstämme

Ympäristöpolitiikka

Satmatic Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys, tavoitteenamme on huomioida ympäristöön liittyvät asiat kaikessa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:
 
o Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja, asetuksia, standardeja mukaan lukien ISO 14001 sekä myös tehtyjä sitoumuksia kuten ilmastokumppanuus sopimus
 
o Omalla toiminnallamme sekä valmistamiemme tuotteiden kautta ehkäisemään ympäristön pilaantumista mm. korvaamalla uusiutuvalla aurinkoenergialla osan omassa toiminnassamme tarvitsemastamme sähköenergian tarpeesta, kehittämällä markkinoille yhä parempia uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettuja ratkaisuja sekä valmistamaan edistyneimpiin markkinoilla oleviin lukeutuvia sähköisen liikenteen ratkaisuja
 
Toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät paljolti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään hyödyntämään jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esim. kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.
 
Ympäristöpolitiikka on keskeinen osa Satmatic Oy:n sitoutumista kestävään kehitykseen, ja se liittyy olennaisesti strategiaamme, prosesseihimme ja päivittäiseen toimintaamme kaikissa Satmatic Oy:n toiminnoissa ja toimipaikoissa.

Satmatic Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys, tavoitteenamme on huomioida ympäristöön liittyvät asiat kaikessa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:

o Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja, asetuksia, standardeja mukaan lukien ISO 14001 sekä myös tehtyjä sitoumuksia kuten ilmastokumppanuus sopimus

o Omalla toiminnallamme sekä valmistamiemme tuotteiden kautta ehkäisemään ympäristön pilaantumista mm. korvaamalla uusiutuvalla aurinkoenergialla osan omassa toiminnassamme tarvitsemastamme sähköenergian tarpeesta, kehittämällä markkinoille yhä parempia uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettuja ratkaisuja sekä valmistamaan edistyneimpiin markkinoilla oleviin lukeutuvia sähköisen liikenteen ratkaisuja

Toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät paljolti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään hyödyntämään jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esim. kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.

Ympäristöpolitiikka on keskeinen osa Satmatic Oy:n sitoutumista kestävään kehitykseen, ja se liittyy olennaisesti strategiaamme, prosesseihimme ja päivittäiseen toimintaamme kaikissa Satmatic Oy:n toiminnoissa ja toimipaikoissa.

Henkilöstön asema on keskeinen ympäristönsuojelussa

Satmatic Oy on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa koko konsernissa, kaikissa työtehtävissä. Satmatic Oy kouluttaa, opastaa ja kannustaa henkilöstöään niin, että se on tietoinen ympäristöpolitiikan periaatteista ja omasta vastuustaan. Jokaisen on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat ja vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi Satmatic edellyttää, että jokainen osaa ja haluaa toimia omassa työssään vastuullisesti ja asiantuntevasti. Satmatic Oy on sitoutunut ympäristön suojeluun, ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisyyn ja kestävään kehitykseen molemmissa toimipisteissä, Ulvilassa sekä Keravalla. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme kulloinkin voimassa olevan ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaista ympäristöjärjestelmää

Jatkuva parantaminen avainasemassa

Satmatic seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja sitoutuu huomioimaan ympäristönäkökohdat kehittäessään toimintojaan. Tarkoituksenmukaiset johtamis- ja seurantamenetelmät varmistavat jatkuvan kestävän kehittymisen.

Satmatic Oy on allekirjoittanut ilmastositoumuksen, jonka tavoitteena on hiilidioksiidipäästöjen vähentäminen ja ilmastomuutoksen torjuminen. Ilmastokumppanuudella voimme jakaa kokemuksia ja ideoita muiden ilmastokumppaneiden kanssa.

Satmatic Oy huomioi ilmastoasiat ja vähentää hiilidioksidipäästöjä muun muassa:

- Tehostamalla omassa käytössä olevien järjestelmien energiatehokkuutta

- Lisäämällä asiakkaidensa tietoisuutta aurinkoenergiasta ja hajautetsta energiantuotannosta.

- Edistämällä uusiutuvan energian käyttöä

- Mahdollistamalla sähköisen liikenteen kasvua latauspisteiden myynnin ja kehityksen kautta

Ympäristösertifikaatti:

ISO 14001:2015

Laatusertifikaatti:

ISO 9001:2015

UL-certificate of industrial control panels

Ilmastokumppanuus