Julkaistu: 12.12.2014

Tuulivoima vahvassa myötätuulessa!
 

Satmatic on monessa mukana – muun muassa rakentamassa Meri-Porin tuulipuistoa.

– Pori Energia tilasi meiltä muuntamon Kirrinsantaan rakennettavien Suomen Hyötytuulen kahden uuden tuulivoimalan yhteyteen. Toimittamamme muuntoasema on konsernimme eli Harju Elekterin rakentama. Se on jykevä muuntamo: 24 tonnia painava koppi, jolla on pituutta vajaat yhdeksän metriä ja leveyttä kolme ja puoli metriä. Väli- ja pienjännitekojeistolla varustettu muuntamo muuttaa jännitteen 20 kilovoltista 400 volttiin, selvittää Satmaticin myynti-insinööri ja sähkötöiden johtaja Kari Aarniomäki.

– Olemme toimittaneet samantapaisia muuntamorakennuksia Pori Energialle ennenkin, esimerkiksi Porin linja-autoaseman taakse ja juuri Kirrinsantaan Technipin alueelle, Aarniomäki lisää.

Pori Energia Oy valitsi Satmaticin alihankkijakseen normaalin kilpailutuksen jälkeen.

– Satmatic on hyvä kumppani. Se on aina mukavaa, kun kumppani on maantieteellisestikin läheltä, kertoo suunnittelija Jani Mettälä Pori Energian sähköurakointipalveluista.

– Tässäkin projektissa tuote oli hyvä ja työn jälki siistiä. Satmaticin väki myös asensi muuntamon paikoilleen, mikä sekin sujui mallikkaasti. Mielellämme teemme jatkossakin yhteistyötä tutun kumppanin kanssa ja pyydämme tarjouksia, Mettälä sanoo.   

Suomen Hyötytuulella hyvä vauhti

Suomen Hyötytuuli Oy rakentaa Porin Kirrinsantaan, Technip Offshore Finland Oy:n omistamalle tontille kaksi 3,3 MW:n tuulivoimalaa. Pääurakoitsijana on Pori Energia Oy, jonka aliurakoitsijana Satmatic siis toimii. Suunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy. Tuulivoimalat ovat osa Hyötytuulen Meri-Porin tuulipuistoa.

Kahden uuden tuulivoimalan rakentaminen aloitettiin perustustöillä syksyllä. Perustusten rakentamisesta on vastannut Skanska Oy yhteistyöhankkeena Pori Energia Oy:n kanssa. Voimalaitokset toimittaa Vestas Wind Systems A/S. Valmistuttuaan tuulivoimalat tuottavat sähköä 20,1 GWh.

– Perustukset on juuri valettu. Tarkoituksenamme on ottaa uudet tuulivoimalat käyttöön ensi maaliskuun lopussa, kertoo Suomen Hyötytuuli Oy:n hankekehityspäällikkö Miia Wallén joulukuun alussa.

– Suomen Hyötytuulella on nyt hyvä vauhti meneillään. Meillä on paljon hankkeita suunnitteilla ja rakenteilla, Wallén sanoo.

Tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä

Suomen Hyötytuuli Oy:n vauhtia ja myötätuulta lisäsi 20 miljoonan euron demonstraatiotuki, jonka työ- ja elinkeinoministeriö myönsi yhtiölle marraskuun lopulla. Tuki myönnettiin Hyötytuulelle Suomen ensimmäisen merituulivoimapuiston rakentamiseksi Porin Tahkoluodon edustalle.

Ministeriö painotti valinnassaan merituulivoiman rakentamisen, käytön ja huollon edistämistä Suomen olosuhteissa ja uutta teknologiaa sekä hankkeen taloudellisuutta ja toteutettavuutta.

– Suomen Hyötytuuli on tehnyt merituulivoiman laajaa kehittämistyötä jo vuodesta 2000 alkaen, ja hankkeemme on yksi pisimmälle kehitetyistä merituulivoimahankkeista Suomessa, sanoo Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri.

Suunnitteilla 11 tuulivoimalan merituulipuisto

Suomen Hyötytuuli Oy on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö. Hyötytuulen osakkaita ovat suuret suomalaiset kaupunkienergiayhtiöt.

Suomen Hyötytuulen tehtävänä on tuottaa osakkailleen sähköä tuulivoimalla sekä tehdä tuulivoimaan liittyvää markkinointi-, tutkimus- ja kehitystyötä. Loppuasiakkaille Suomen Hyötytuulen tuottaman sähkön myyvät yhtiön osakkaat.

Hyötytuulella on kaksi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, Porin lisäksi Raahessa. Merituulivoimasta saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia, minkä vuoksi Suomen Hyötytuuli suunnittelee nyt siis kokonaisen merituulipuiston rakentamista Porin Tahkoluodon edustalle. Suunnitelmien mukaan merituulipuisto muodostuu 11 tuulivoimalasta.

Tuulivoiman tuotannon uskotaan suuntautuvan tulevaisuudessa yhä enemmän merelle, koska tuuliolot ovat merellä paremmat ja offshore-ratkaisu mahdollistaa suuren mittakaavan tuulipuistojen rakentamisen.

Hyvä vaihtoehto muiden rinnalle

Mutta miksi juuri tuulivoima on hyvä lisävaihtoehto energian tuottamiseen?

– Tuulivoima on kotimainen, polttoainevapaa ja uusiutuva energialähde. Sen tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Tuulivoiman käyttö lisää Suomen energiantuotannon riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja tuontisähköstä. Siksi tuulivoima on hyvä vaihtoehto – muiden tuotantotapojen rinnalla, Miia Wallén perustelee.

Lopuksi suora lainaus Suomen Hyötytuulen nettisivuilta siitä, miten tuulivoima käytännössä tuottaa energiaa:

”Teknisesti ajateltuna tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla akselin pyörimisenergiaksi eli mekaaniseksi energiaksi, joka muunnetaan tuuligeneraattorissa sähköksi.”

”Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajautetusti ympäri Suomea”, kerrotaan Suomen Hyötytuulen nettisivuilla.

Lisätietoja tuulivoimasta, Porin Tahkoluotoon nousevasta merituulivoimapuistosta ja Suomen Hyötytuulesta löydät osoitteesta www.hyotytuuli.fi.

 

Lisätietoja:

Myynti-insinööri

Kari Aarniomäki

GSM 044 5379 881

kari.aarniomaki(at)satmatic.fi