Julkaistu: 23.10.2016

Simo Puustelli: Olemmeko valmiit kasvukauteen?

 

Talouselämä näyttää kiihtyvän varsinkin teknologiateollisuuden vientisektorilla. Merkittäviä hankkeita on käynnistynyt ja käynnistymässä myös kotimaassa. Laivanrakennus, energiateollisuus, selluntuotanto ja useat muut alat ovat antaneet positiivisia viestejä kesän jälkeen.

Työmarkkinaosapuolet ja hallitus ovat jähmettyneet poteroihinsa neuvotteluissaan työajoista, palkoista ja työmarkkinatuista. Onneksi ne sentään saivat kilpailukykysopimuksen aikaan. Jos sopimuksen ansiosta saavutamme 800 000 tuntia aitoa lisätyötä nykyisistä resursseista ja nykyisillä työvoimakustannuksilla, se on merkittävä kilpailutekijä varsinkin vientialoilla.

Valtiovallan haasteet ovat kovat. Kustannustason lisäksi sopii pohtia, onko koulutusjärjestelmässä tehty oikeita valintoja. Konepajoilla myynnin esteeksi on muodostunut suuri pula automaatio- ja sähkösuunnittelijoista.

Erityisesti käyttöönottoon kaukomaille ei tahdo enää löytyä halukkuutta – varsinkaan jos oleskeluaika kohteessa venyy useiksi kuukausiksi. Etenkin toisen asteen sähköalan koulutusta on vähennetty. Se uhkaa purra ikävästi takaisin, jos konepajamme eivät voi ottaa tilauksia vastaan sähköalan ammattilaisten resurssipulan takia.

Vaikeita päätöksiä

Suomen tulevaisuuden kannalta tehdään nyt vaikeita päätöksiä. On selvää, että tulonjaon pitää pysyä oikeudenmukaisena, hyvinvointivaltio on pystyttävä säilyttämään ja sitä kautta järjestys valtiossa. Massiivinen nuorisotyöttömyys ruokkii ääriliikkeitä. Jonnekin nuorten on purettava energiansa.

Olisiko kansalaispalkka kenties hyvä ratkaisu? Pystyttäisiinkö sen avulla pitämään ihmisten perustoimeentulo ja sitä kautta jonkinasteinen tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen? Siinäpä poliittisille päättäjille pohdittavaa.

Toivotaan valtiolta ja työmarkkinoilta viisaita ja orastavaa talouskasvua tukevia ratkaisuja. Kasvu tuo pääomia, joiden avulla voimme huolehtia koko kansan hyvinvoinnista.

Syksy on juuri nyt parhaimmillaan, nauttikaamme siitä!