Julkaistu: 11.11.2015

Satmatic Oy on Ulvilan kaupungin Ilmastokumppani!
 

Satmatic Oy on 10.11.2015 ryhtynyt Ulvilan kaupungin Ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Satahima- Kohti hiilineutraalia Satakuntaa-hankkeen tilaisuudessa.

Ilmastokumppanuus on osa Porin kaupungin ympäristöviraston hallinnoimaa hanketta. Ilmastokumppanit allekirjoittavat ilmastositoumuksen sijaintikuntansa kanssa ja määrittelevät omat keinonsa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Satmatic Oy huomioi ilmastoasiat ja vähentää hiilidioksidipäästöjä muun muassa:

Tehostamalla omassa käytössä olevien järjestelmien energiatehokkuutta.
Lisäämällä asiakkaidensa tietoisuutta aurinkoenergiasta ja hajautetusta energiantuotannosta.
Edistämällä uusiutuvan energian käyttöä.
Mahdollistamalla sähköisen liikenteen kasvua Satakunnassa latauspisteiden myynnin ja kehityksen kautta.