Julkaistu: 31.03.2016

Pääkirjoitus: Simo Puustelli

 

Kohti parempaa tulevaisuutta

Satmatic-konsernin vuosi 2015 oli menestyksellinen. Satmatic’in teollisuussektorin toimitukset tuottivat alan keskiarvotuloksen. Finnkumun muuntamot ovat saaneet markkinoilla erittäin hyvän aseman ja tuotanto on kehitetty niin tehokkaaksi, että laadukkaita tuotteita ja tulosta syntyy hyvällä tasolla.

Olemme tästä kaikesta suuresti kiitollisia asiakkaillemme, jotka vuodesta toiseen ovat antaneet meille mahdollisuuden olla mukana rakentamassa mitä erilaisimpia sähköistys- ja automaatiokokonaisuuksia.

Vain yksi suunta

Suomen hallitus ja työmarkkinajärjestöt tuskailevat kilpailukykypaketin kanssa. Yritykset eivät voi jäädä odottamaan, mennäänkö eteen, taakse vai sivulle. Yrityksillä voi olla yksi suunta ja tahto: tehdä tuloksellista toimintaa, työllistää ihmisiä ja tuoda sitä kautta hyvinvointia suomalaisiin koteihin.

Vallitsevassa kustannusrakenteessa tulosta voidaan saavuttaa vain ihmisten tinkimättömällä ponnistelulla ja kaikinpuolisella yhteispelillä. Jotenkin tuntuu, että mitä kauemmas yrityksistä mennään, sitä merkillisemmistä asioista saadaan riitoja aikaan. Voi vain toivoa, että hallitus ja työmarkkinaosapuolet saavat rauhan aikaan ja yrityksissä päästään keskittymään oikeiden asioiden täysipainoiseen tekemiseen.

Positiivista virettä

Alkanut vuosi on – hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tuskailusta huolimatta – tuonut positiivisen vireen tekemiseen. Konepajojen vienti on noussut, Suomessa projektimäärä kasvanut ja uusiutuvat energiat puhkeavat kukkaan.

Jos ennusteet lievästäkin talouskasvusta toteutuvat, odotamme alkaneesta tilikaudesta selvästi viimevuotista parempaa.

Satmaticin suurin asiakasryhmä, sopimusvalmistus, seuraa voimakkaasti vientiin kohdistuvan konepajateollisuuden trendejä ja täällä nähdään kasvun merkkejä. Energia- ja infrasektorien uskotaan kehittyvän positiivisesti jatkuvien tuotekehitysponnistelujen, suunnittelun tehostamisen, standardoinnin ja uusien asiakkuuksien kautta. Erityisesti uusituvissa odotetaan selvää kasvua.

Jatkuvaa kehittämistä

Satmaticin toiminta perustuu jatkossakin koneenrakentamiseen liittyvään sopimusvalmistukseen, projektipalveluihin, sähkönjakeluun ja energiantuotantoon sekä monipuolisiin infraan liittyviin toimituksiin. Tehostamme edelleen toimintaamme ottamalla käyttöön uusia automaatioastetta nostavia ratkaisuja.

Kehitämme organisaatiotamme panostamalla suunnitteluun ja läpimenoaikojen minimointiin. Parannamme jatkuvasti henkilöstömme osaamistasoa ja erityisesti tuotannon hyvinvointia. Avaintoiminnan ulkopuolisissa toiminnoissa jatkamme vahvaa alihankintayhteistyötä.

Toivon kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kesän myötä paisuvia tilauskirjoja ja työrauhaa toteuttaa saatu luottamus.

Hyvää kesää odotellessa

Simo Puustelli