Julkaistu: 02.10.2015

Pääkirjoitus: Simo Puustelli
 

Kyberuhat, muuttovirta ja tuottavuusloikka

Suuria ja vaikeita asioita vyöryy joka suunnasta. Tuntuu kuin kaikkialla soisi Frederikin ”Harva meistä on rautaa”.

”Kai moni miettii onko nyt mieltä missään,

raataja rankka tai työtön ikävissään.
Huominen heille synkältä aina näyttää,

viitsi ei kukaan lähteä mukaan jos jotain yrittää.”

Siinä on vahvaa viestiä.

Kyberuhat ovat tämän päivän totaalinen riski. Laaja yhteen kytketty internet antaa terrorismille alustan vahingoittaa minkä tahansa yrityksen tai valtion tietoverkkoa. Siltä suojautuminen on oiva business suomalaisille. Kyberturvallisuus liiketoimintana kasvaa Suomessa vauhdilla.

Kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa on linjattu, että Suomi nousee maailmanlaajuiseksi edelläkävijäksi tietoverkkoihin kohdistuviin uhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriöiden hallinnassa. Kyberturvallisuuden ympärille kehittyvä liiketoiminta on tulevaisuuden keskeistä vientiteollisuutta.

Totuus maahanmuutossa on, että asuminen jääkauden jälkeen on koko ajan siirtynyt pohjoisemmaksi. Faaraoiden aikana nykyisen Italian ilmasto oli Niilillä. Kun ilmasto lämpenee, pohjoisen väkiluku kasvaa rajusti. Tämä sotien aiheuttama muutto on pikku parveilua sen edellä. Pakko meidän on läheisiä auttaa. Kuka keksii parhaan tavan? Olisiko suomalaisille busineksen tynkää rakentaa puusta kyliä aavikolle muuttovirtojen hallintaan?

Tuottavuusloikka on otettava ja meidän jokaisen on löysättävä liivintaskun nappia – itse kunkin omien mahdollisuuksiensa mukaan. Käytämme aivan liikaa arvokasta aikaamme pohtimalla sellaisia asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Ainakin meillä tekniikan ihmisillä on nyt hyvä syy keskittyä omaan tekemiseemme ja pyrkiä sitä kautta parantamaan Suomen vientiä entistä kilpailukykyisemmäksi.

Kaikissa ensin negatiivisilta tuntuvissa asioissa piilevät myös rajattomat mahdollisuudet. Suomen tekniset lähtökohdat menestyä ovat hyvät. Rautainen koneen- ja puurakentamisen osaaminen ja huippuhyvä automaation hallinta antavat meille mainion pohjan ponnistaa.

Antaa poliitikkojen murehtia ja mennään me eteenpäin, sillä eihän meitä maahan ole lyönyt päivä yksikään.

Siispä kulkekaamme määrätietoisesti ja optimistisesti Reetun viitoittamaa tietä:

”Hauska on jälkeen päivän nyt kotiin rientää,
jos jotain hyvää aikaansa saaneen tietää.”
Hyvää syksyä toivottelee

 

Simo Puustelli

toimitusjohtaja