Julkaistu: 30.03.2015

Pääkirjoitus: 
Digitaalinen valmistaminen kasvaa, kehittyy ja tuo kustannussäästöjä
 

Teollisen internetin tuomat edut ovat nostaneet myös valmistamisen aivan uudelle aikakaudelle. Nopeat paikasta ja ajasta riippumattomat yhteydet sekä tallennuskapasiteetin suunnaton kasvu luovat jatkuvasti lisää mahdollisuuksia.

Tuotantolaitoksen tehdessä investointipäätöksensä tuotannon mahdollisimman nopea aloittaminen on merkittävä kannattavuustekijä. Valmistamiselle varattua aikaa on puristettu lyhyeksi ja puristetaan yhä lisää. Suureen rooliin nousevat nopea ja oikea tiedonvaihto sekä tästä tiedosta tuotettava valmistusdokumentointi.

Digitaalinen valmistaminen voi tuntua hieman hassulta termiltä. Kokonaiskustannuksissa ennen valmistusta tapahtuva digitaalinen tiedonsiirto ja automaattinen dokumenttien tuotto ovat kuitenkin tuomassa tuotantoketjun suurimmat säästöt. Työn ja komponenttien hintojen merkitys alenee. Suomalainen kilpailukyky kasvaa.

Prosessi alkaa asiakkaan ilmoittaessa vaatimuksensa. Vaatimuksista jalostetaan osaluettelot, jotka lähetetään sähköiseen tilausputkeen ERP-järjestelmän kautta. Komponenttitoimittajat vahvistavat toimitusajat digitaalisesti, tavarat toimitetaan aikanaan ja lasku saapuu taas digitaalisesti ERP:iin.

Tuota putkea on käytetty jo kauan, mutta Satmatic on luodun järjestelmän, joka lähtee generoimaan valmistusdokumentteja ennalta luotujen perustietojen pohjalta.

Näin me sen teemme

Tähän tapaan valmistus etenee Satmaticin tyyliin askel askeleelta: Pitkälle automatisoidulla CAD-ohjelmistolla tuotetaan valmistamisen layout-kuvat, johdotuslistat, aukotus- ja rei'ityskuvat sekä johdinvalmistuskoneen listat – käsin koskematta. Materiaali jatkaa digitaalisesti aukotus- ja johdinvalmistuskoneelle. Mekaaninen työ ja johdinvalmistus alkavat. Kun komponentit saapuvat toimittajilta, ne kiinnitetään mekaanisessa kokoonpanossa ja valmistettava tuote jatkaa kytkijälle. Kytkijä asentaa valmiiksi määrämittaan katkotut johtimet kytkentälistojen mukaan. Suuri osa valmistustyöstä on tehty jo ennen kuin komponentteja tarvitaan.

Toimitusaika lyhenee ja virheet minimoituvat. Ennen kaikkea asiakkaan investointi alkaa tuottaa kuukausia nopeammin kuin vanhoilla menetelmillä. Järjestelmä on myös kustannustehokas; samanlaiset vaiheet hyödynnetään aina uudelleen ja uudelleen.

Sovellutus on teollista internetiä parhaimmillaan. Se auttaa loppuasiakasta ja koneenrakentajia saattamaan tuotteet tuottavaan käyttöön minimoidulla rakennusvaiheen rahoitusajalla.

Satmatic ei seuraa kehitystä. Se johtaa sitä. 

Simo Puustelli

toimitusjohtaja