Satmatic tuntee vastuunsa elinympäristöstämme

Satmatic Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys. Satmatic Oy on sitoutunut ajatteluun, jossa kaikki mahdollinen jäte kierrätetään tai hävitetään asianmukaisilla menetelmillä. Jätemäärien jakautumisen seurantaa suoritetaan jatkuvasti ja seurannan perusteella käsitellään mahdollisia muutostarpeita toiminnassa ja jätteenkäsittelyssä.

Toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät paljolti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään hyödyntämään jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esim. kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.
 

Henkilöstön asema on keskeinen ympäristönsuojelussa

Satmatic Oy on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa koko konsernissa. Satmatic kouluttaa, opastaa ja kannustaa henkilöstöään niin, että se on tietoinen ympäristöpolitiikan periaatteista ja omasta vastuustaan. Jokaisen on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat ja vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi Satmatic edellyttää, että jokainen osaa ja haluaa toimia omassa työssään vastuullisesti ja asiantuntevasti. Satmatic Oy on sitoutunut ympäristön suojeluun ja kestävään kehitykseen molemmissa toimipisteissä, Ulvilassa sekä Keravalla.

 

Jatkuva parantaminen avainasemassa

Satmatic seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja sitoutuu huomioimaan ympäristönäkökohdat  
kehittäessään toimintojaan. Tarkoituksenmukaiset johtamis- ja seurantamenetelmät varmistavat
jatkuvan kestävän kehittymisen.

 

Ympäristösertifikaatti:

ISO 14001:2004

Laatusertifikaatti:

ISO 9001:2008

UL-certificate of industrial control panels